Stichting Biezonderwijs zet met Smart Education Hub in op onderwijsvernieuwing

Stichting Biezonderwijs zet met Smart Education Hub in op onderwijsvernieuwing

7 juli 2017

Op 7 juli is bij stichting Biezonderwijs de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst met Samsung. De stichting zal als eerste organisatie voor speciaal onderwijs in Nederland een ‘Smart Education Hub’ starten. Onderdeel van deze hub is begeleiding door Innofun van bestuurders en leraren om te komen tot meer 21e eeuws onderwijs. De kick off van dit traject vond plaats bij scholengemeenschap De Keyzer in Goirle, één van de zeven scholen van Biezonderwijs.

“Juist in het speciaal onderwijs zijn aanpassingen nodig op maat. Deze aanpassingen vragen om behoorlijke investeringen in tijd en geld. Voor onze medewerkers is het niet gemakkelijk om zelf initiatief te nemen om de mogelijkheden van ICT te onderzoeken, te benutten, te borgen en op te schalen, terwijl op dit terrein bij uitstek kansen liggen. Vandaar dat we heel blij zijn dat Samsung in ons onderwijs en in onze bijzondere leerlingen wil investeren”, aldus Dave Ensberg-Kleijkers (foto links), voorzitter van het College van Bestuur van Biezonderwijs.

Smart Teachers

Michiel Dijkman (foto rechts), Lead Corporate Affairs bij Samsung: “Met de Hub wil Biezonderwijs onderwijsinnovatie in de tiende versnelling brengen. Hiervoor is het essentieel dat de bestuurders en leraren de juiste kennis en vaardigheden opdoen om het onderwijs toekomstproof te maken. Daarom zijn de onderwijsinnovatietrainingen een belangrijk onderdeel van ons Smart Education Hub-programma.” Met oog voor de verschillende leefwerelden van de leerlingen, wil Biezonderwijs eraan bijdragen dat zij zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Om de kennis van medewerkers hierop te laten aansluiten, blijven zij zich continu professionaliseren en ontwikkelen. “De Hub geeft mooie kansen aan ons personeel om hun kennis te verbreden over hoe technologie en digitale hulpmiddelen slim in te zetten in de klas en daarbuiten,” vervolgt Ensberg-Kleijkers. 

Weerbaar en wendbaar in de 21e eeuw

Senior adviseurs Mark Froger en Erno Mijland van Innofun voerden afgelopen weken verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van de zeven scholen en het expertisecentrum van Biezonderwijs. Tijdens de kick off vatten ze hun bevindingen samen. “We zien veel kansen om samen met de scholen te kijken naar hoe digitale middelen de leerkracht kunnen ontzorgen en het leren kunnen verrijken. Daarnaast zien mogelijkheden om met de professionals van Biezonderwijs te onderzoeken wat er in de context van de actuele ontwikkelingen in de samenleving nodig is om met name de meer kwetsbare kinderen weerbaar en wendbaar te maken. Dan gaat het om mediawijsheid, maar ook om toekomstperspectieven. In dat kader zijn we met een van de scholen al aan het bekijken hoe we ict-talent kunnen stimuleren, bijvoorbeeld met deelname in een leerlingenhelpdesk.” 

Technologische en digitale hulpmiddelen

Biezonderwijs heeft 7 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle. Bij de leerlingen gaat het leren en opgroeien niet vanzelf door uiteenlopende problematiek. Door de nieuwste technologische en digitale hulpmiddelen te gebruiken, wordt leren makkelijker, beter én leuker. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die bovenmatig intelligent zijn en geïnteresseerd zijn in programmeren en robots. Of aan de zeer creatieve leerlingen met een beperking. Met de Hub gaat Biezonderwijs onderzoeken welke mogelijkheden digitale gereedschappen bieden voor deze leerlingen en hoe hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt straks kunnen worden vergroot.

Slimmer leren, slimmer lesgeven en slimmer delen

Er zijn inmiddels zes Smart Education Hubs in Nederland. Iedere Smart Education Hub is opgebouwd uit drie onderdelen: Smart Classrooms, Smart Teachers en Smart Sharing. Dit laatste zijn fysieke meetings waarin collega’s binnen en tussen Hubs ervaringen en best practices met elkaar delen. Het Smart Education Hub-programma is een MVO-programma van Samsung en diverse partners uit het onderwijsveld en bedrijfsleven. De Hubs zijn onderdeel van Samsungs Corporate Citizenship-programma, waarmee het bedrijf zich wereldwijd inzet voor beter onderwijs. Kijk hier voor meer informatie.