AanbodThema's

Opbrengstgericht werken in de 21e eeuw

(Onderwijs)technologie en 21e eeuwse inzichten over leren bieden nieuwe perspectieven om de opbrengsten van het leren te vergroten, juist ook voor taal en rekenen. Met uw team onderzoeken we wat past bij de school en het team. We onderzoeken op een positief kritische manier de inzet van toepassingen als Snappet, Rekentuin, Gynzy iPads en Taalzee, de inzet van tablets en/of laptops/Chromebooks, de mogelijkheden voor meer gepersonaliseerd leren. De bedoeling: meer leerlingen verder brengen in de basisvaardigheden.

In onze lopende trajecten rond dit thema gaan we met een team op onderzoek. We reiken uiteraard inhouden aan die meer houvast en beeld geven om kritisch te kunnen kijken naar methodes en materialen en tot onderbouwde keuzes te komen die aansluiten bij de visie van de school, maar ook bij de leerlingenpopulatie. Ook kunnen we ervaringen van collega-scholen inbrengen.

De trajecten zijn op maat. Dat betekent we de omvang in overleg met een passend bij de school bepalen. Neem direct vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor informatie of lees eerst verder via de links onder Diensten of Blog (rechtsonder op deze pagina).