AanbodDiensten

Leerlab Op Locatie

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden om ict effectief in te zetten op jouw school op een manier die aansluit bij bestaande aanpakken en methodes? Wij geven je de mogelijkheid om ict-middelen uit te proberen in de dagelijkse praktijk bij jou op school.

Ict kan een krachtige impuls geven aan het leren op school: het ontzorgt jou als leerkracht en het verrijkt het leren. Maar hoe weet je nu welke ict-middelen bij jouw dagelijkse praktijk passen?

Ict-middelen uitproberen bij jou op school

Met Leerlab Op Locatie krijgt je school de gelegenheid om ict-middelen uit te proberen in de dagelijkse praktijk met als doel de volgende stap te zetten bij de betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs. Het proces wordt begeleid door onze adviseurs waarbij de balans in vakkennis, didactiek en middelen het uitgangspunt is. Je hoeft tijdens het traject nog geen specifieke apparatuur of software voor een langere periode vast te leggen, dus je zit nergens definitief aan vast. We gaan als volgt te werk:

Leerlab Op Locatie

Vaststellen leer- of onderzoeksvraag

We beginnen met het helder krijgen van de leer- of onderzoeksvraag:

 • Welke vragen heb je, wat wil je onderzoeken of proberen? Waar zit het team op te wachten?
 • De vraag wordt vertaald naar een hypothese op school- of groepsniveau, bijvoorbeeld: met behulp van ict kunnen we spellingsterke kinderen, met zelf bedachte opdrachten, een bijdrage laten leveren aan het lesdoel van mijn les.
 • Wij kunnen kosteloos zorgen voor devices etc. als de situatie hierom vraagt.
Vaststellen leer- of onderzoeksvraag

Voorbereiding lesactiviteit

De leervraag/hypothese wordt aan een lesactiviteit gekoppeld waarbij de inzet van ict een meerwaarde heeft. Samen met ons bereid je de lesactiviteit met ict als hulpmiddel voor. Hierbij maken we gebruik van elkaars expertise en geven we op basis van co-creatie vorm en inhoud aan de activiteit.

Voorbereiding lesactiviteit

Uitvoering lesactiviteit

Je voert de lesactiviteit uit en de les wordt opgenomen. Met opnameapparatuur en een Swivl-camera wordt de les geregistreerd. De videofragmenten vormen het uitgangspunt om de precisie in het lesgeven te versterken. Deze kunnen vervolgens als good practice of lesson learned dienen voor de andere teamleden, de school of de stichting.

Uitvoering lesactiviteit

Evaluatie lesactiviteit

De lesactiviteit wordt geëvalueerd op basis van de opgestelde hypothese. Dat geeft antwoord op vragen zoals:

 • Klopte de veronderstelling?
 • Wat moeten we anders doen?
 • Wat moeten we aanscherpen?
 • Wat moeten we continueren?
 • Wat moeten we uitbreiden?
Evaluatie lesactiviteit

Opbrengsten

Door op deze wijze te werken, willen we bereiken dat je op basis van het onderwijsconcept van je school kunt onderzoeken wat de meerwaarde van de inzet van ict is en welke middelen passen bij je visie op onderwijs.

Op deze wijze kun je:

 • je didactische palet verder uitbreiden en versterken
 • op een haalbare wijze recht doen aan de verschillen in de groep
 • direct meer rendement halen uit de gehanteerde methodes/aanpak
 • de echte toegevoegde waarde van ict onderzoeken en toetsen aan je hypothesen
 • je vakmanschap vergroten
 • het leren van en met elkaar bevorderen
 • concrete stappen zetten met collega's / je team
 • een eerste stap zetten ter overbrugging van de (vaak grote) kloof tussen visie van de school en de dagelijkse praktijk
Opbrengsten

Doelen

Een inspanning leidt tot succes als er rendement ervaren wordt. Rendement bij de stichting, de directie, de leerkracht en vooral het kind!

Vakmanschap versterken

Het vakmanschap van de leerkracht doet ertoe, ook, of misschien juist in situaties waarin ict-middelen worden ingezet voor (het organiseren van) het leren. Het Leerlab op Locatie is bedoeld om leerkrachten minder handelingsverlegen te maken in het ontwerpen en verzorgen van onderwijs. We werken steeds vanuit een balans tussen middelen en materialen, didactisch handelen van de leerkracht en vakinhoudelijk kennis. Door (samen) te doen en hierop te reflecteren versterken we het vakmanschap. Uiteindelijk zal vooral het kind hier voordeel bij hebben.

Visie-ontwikkeling

De visie vertalen naar de praktijk is lastig, omdat de praktijk vaak weerbarstiger is. Het Leerlab Op Locatie kan als experiment en vernieuwingstraject dienen om te komen tot visie-ontwikkeling of als aanpassing van het bestaande onderwijsconcept.

Innovatie realiseren

Het Leerlab Op Locatie heeft een sterk innovatief karakter. Het eigenaarschap van het leren wordt niet alleen bepaald door wat de leerkracht aanbiedt en hoe hij dit doet, maar ook door de ruimte die kinderen geboden wordt om op een onderzoekende houding en met hulp van ict te creëren, te ontwerpen en het ontwerp ter verfijnen. Creëren zodat anderen er ook iets van leren!

Samenhang aanbrengen tussen de 21e eeuwse vaardigheden

De 21e eeuwse vaardigheden worden veelal in verband gebracht met ict. Maar het verhaal van deze skills gaat verder en het gaat om de kunst samenhang aan te brengen tussen deze vaardigheden bij leeractiviteiten en deze te verbinden aan inhouden, zoals rekenen, taal en spelling. Als leerkracht wil je hier ervaring mee opdoen: het Leerlab Op Locatie is daarvoor de aanpak bij uitstek.

Duurzaamheid

Leerlab Op Locatie is een aanpak dichtbij de praktijk van alledag die je als leerkracht en team verder helpt te komen als op basis van 'good practice' en 'lessons learned'. Het Leerlab Op Locatie is geen project dat er 'weer bijkomt'. Het ondersteunt de professional in de dagelijkse praktijk en zorgt voor een duurzame verandering van leren van en met elkaar.

Doelen

Meer weten over de mogelijkheden van het Leerlab Op Locatie op jouw school? Neem contact op met Gert Custers via gertcusters@innofun.nl of 06-31046118.