AanbodDiensten

Klasbezoek 2.0

Moderne digitale media bieden nieuwe mogelijkheden om inzicht te krijgen in het eigen handelen. Met lesbezoeken 2.0 biedt Innofun de kennis en de technologie om met leerkrachten optimaal te reflecteren op de praktijk.

Video-opnames van lessen bieden de mogelijkheid direct na afloop van een les heel precieze feedback te geven op het handelen van de leerkracht. Innofun maakt hiervoor gebruik van de Swivl-technologie. De leerkracht krijgt een microfoontje omgehangen, waarin ook een zendertje zit. Achter in de klas wordt de Swivl geplaatst: een draaibare voet op statief met een iPad of andere tablet of smartphone. In de Swivl zit een ontvangertje. Hierdoor kan de iPad-camera de leerkracht volgen in diens bewegingen in de ruimte. De opnames hebben een uitstekende geluidskwaliteit.

De lesbezoeken 2.0 kunnen op verschillende manieren ingericht worden:

  • reflectie direct na de les; deze korte feedbackloop is het meest krachtig voor het leren door de leerkracht;
  • reflectie op een later moment in een face-to-face setting met onze adviseur (gezamenlijk de beelden bekijken en bespreken);
  • reflectie op afstand, op een later moment: de leerkracht stuurt de beelden naar onze adviseur en ontvangt feedback voorzien van tijdnotaties bij de beelden.

Voorafgaand aan een lesbezoek 2.0 formuleert de leerkracht een leervraag, die als kijkwijzer functioneert voor de adviseur.

Lesbezoeken 2.0 kunnen ingezet worden als 'los' element voor individuele leerkrachten met een ontwikkelvraag, als onderdeel van onze diensten, zoals de Sprints en Leerlab Op Locatie of als onderdeel van een traject voor teamontwikkeling. In het laatste geval kunnen de beelden in een groepssetting bekeken worden.

We gaan uiteraard zeer zorgvuldig om met de privacy van betrokkenen. We maken afspraken over wie de beelden mag zien en wanneer ze gewist worden.