AanbodDiensten

Fundamenteel Innovatie Traject (FIT)

Je ziet als leerkracht dat de wereld snel verandert onder de invloed van ICT en sociale media en dat je leerlingen hier volop gebruik van maken. Hoe kun je nieuwe technologieën en media gebruiken om het onderwijs actiever, motiverender en persoonlijker te maken? Hoe krijg je de innovatie op gang?

Een FIT traject is een maatwerk traject waarbij we met bestuur, directie en leerkrachten samen vormgeven aan innovatie. Je kunt het FIT-traject zien als een reisplan met 5 stappen: jij bepaalt de richting, wij begeleiden en inspireren.

"Het FIT traject kwam op het juiste moment voor SKOzoK en heeft zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan de eerste stappen rondom eigentijds onderwijs binnen de organisatie."
Mart Kuijpers (Stafmedewerker ICT voor SKOzoK)

Programma

Stap 1: de vraag identificeren en specificeren
Aan de hand van een kick-off bijeenkomst, een persoonlijke intake en een ICT-scan staan jullie kwaliteiten, faciliteiten, doelen en wensen aan het einde van deze fase helder op een rij.

Stap 2: ontdekken en verdiepen
Deze innovatiesessie bestaat uit 2 dagdelen, die aansluitend ingepland worden. Tijdens dagdeel 1, de Eye-opener, krijgt u inzicht ervaart de toegevoegde waarde van ICT en sociale media. Tijdens dagdeel 2, Out-of-the-box, schets je met jouw team de contouren van jullie ideale school. Een toekomstbeeld van het onderwijs dat je wilt vormen.

Stap 3: visie, beleid en actiepunten
Deze 2 dagdelen vormen een aansluitend geheel met de voorafgaande innovatiesessie. Tijdens dagdeel 3, de realiteitssessie, geef je antwoord op vragen als: Welke idealen zijn haalbaar en welke zijn moeilijker te realiseren? Welke stappen moet je zetten en hoeveel doorlooptijd is er nodig?

Tijdens dagdeel 4, het plan van aanpak, heb je een helder beeld van wat je wilt bereiken. Nu stel je de prioriteiten en formuleer je de actiepunten die uitgewerkt worden. Daarnaast krijg je handreikingen om jouw ideeën en enthousiasme over te dragen aan je collega’s. Een optionele aanvulling aan deze stap is een studiedag / kick off sessie voor interne communicatie en draagvlak.

Stap 4: actiepunten realiseren en vaardigheden trainen
Een afvaardiging van leraren van jouw scholen volgt de Training Excellente Leraar in Sociale media (TELS). Deze opleiding is zo ingericht dat de individuele deelnemers diepgaand inzicht, kennis en vaardigheden verwerven om sociale media in te zetten in het onderwijs. Tijdens TELS werken de deelnemers de actiepunten uit, die je hebt geformuleerd. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten.

De training is zeer praktijkgericht. De deelnemers leren aan de hand van opdrachten die daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht. Hierdoor is het leereffect groot en blijvend. De leraren zijn direct en intensief betrokken bij de uitwerking van het beleid. Daardoor creëer je het draagvlak dat je zoekt om de onderwijsvernieuwing te borgen.

Stap 5: evalueren en bijsturen
In een gezamenlijke sessie met alle deelnemers worden de opbrengsten geëvalueerd. Daarnaast bespreken we met jouw team hoe alle actiepunten binnen de scholen kunnen worden geïmplementeerd. Indien gewenst ondersteunen wij hierbij. Een optionele aanvulling is training-on-the-job, observatie en feedback bij jou op school.

Doelgroep

Het FIT-traject is speciaal ontwikkeld voor directies, leerkrachten en besturen.

Tijdbelasting

De tijdbelasting voor het FIT-Traject is 40 uur per deelnemer, verdeeld over 8-12 weken. De overige uren plan je zelf in. Je werkt in de virtuele leeromgeving onder begeleiding van onze specialisten. Het enige wat je nodig hebt is een computer met internetverbinding. Je kunt dus vanaf iedere plek en op ieder tijdstip aan samenwerken. 

Vraag naar de mogelijkheden en laat je inspireren!

Lees de folder over het Fundamenteel Innovatie Traject (FIT)

Downloads