AanbodThema's

De leerkracht van de 21e eeuw

21e eeuwse kinderen verdienen een leerkracht van de 21e eeuw. Dat vraagt om gericht (blijven) werken aan kennis, vaardigheden en houding. De 21e eeuwse leerkracht vindt aansluiting bij kinderen van nu, heeft zicht op wat ze mee moeten krijgen aan 21e eeuwse vaardigheden, houdt de vinger aan de pols van (wetenschappelijke) ontwikkelingen rond leren en weet de leermiddelen van nu op waarde te schatten én betekenisvol in te zetten.

In onze lopende trajecten rond dit thema werken we veel met beeld (foto’s, video) en met kortcyclische aanpakken als lesson study (uitleg bij Leraar24) en sprints. We reiken uiteraard inhouden aan die meer houvast en beeld geven. Vandaaruit ga je vooral ook met je collega’s aan de slag, bijvoorbeeld om nieuwe aanpakken voor je lessen en leeractiviteiten te ontwerpen om deze in de praktijk te gaan uitproberen. We reflecteren op inhoud, maar ook op houding en handelen van zowel de leerlingen als de leerkracht. We gebruiken de dynamiek van de dagelijkse praktijk als rijke bron voor nieuwe inzichten en verdere ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is om de ontwikkelkracht van het team zodanig te versterken dat het steeds meer zelfstandig kan werken aan gezamenlijke doelen rond het thema. 

De trajecten zijn op maat. Dat betekent we de omvang in overleg met een passend bij de school bepalen. Neem direct vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor informatie of lees eerst verder via de links onder Diensten of Blog (rechtsonder op deze pagina).