Actueel

 • Samsung Smart Education Hub -

  Op 19 maart 2014 introduceerde Samsung tijdens de onderwijsbeurs IPON het nieuwe Corporate Citizenship Program voor Nederland onder de naam Samsung Smart Education Hub. Dat bestaat uit drie onderdelen: Smart Classrooms, Smart Teachers en Smart Sharing. Innofun speelt hierin als onderwijspartner een belangrijke rol. Onderstaand filmpje geeft een goed beeld van de inhoud van dit programma!

  Meer lezen? www.onderwijsinnovatiefonds.nl

  Meer
 • InnoFUN -

  Innoveren in leren en werken; dat is onze dagelijkse business. Altijd bezig met het optimaliseren van processen met het oog op de toekomst. Voor ons zijn ICT en sociale media hier onlosmakelijk mee verbonden. Een uitdagende leer- en werkomgeving levert meer plezier en resultaat.  En wie wil er nou niet plezier en resultaat met elkaar verbinden? Innofun ondersteunt van visievorming tot vaardigheidstraining, en van verandermanagement tot inspiratiesessies.

  Meer
 • De toekomst is NU -

  Onze geschiedenis kent eigenlijk geen momenten waarop het leven ‘even stil bleek te staan’. Altijd is er sprake van verandering (ontwikkeling) en steeds is er sprake van onzekerheid over wat de toekomst echt zal brengen. We leiden kinderen steeds op tot burgers van de toekomst met de kennis en vaardigheden die we NU belangrijk vinden.

  Meer
 • Innofun gelooft in -

  • Creëren in een uitdagende leer- en werkomgeving
  • Creëren door beleving en ervaring
  • Creëren door kennisdeling en samen kennis produceren
  • Creëren met ICT en sociale media
  Meer
Meer
RSS
 • nieuws_websiet_3
Vorige

Nieuws

 • 2015-06-15 : 08.33

  Innofun / BCO Onderwijsadvies verwelkomt Erno Mijland

  Persbericht
  Innofun / BCO Onderwijsadvies verwelkomt Erno Mijland>

  Werken aan krachtig onderwijs in een snel veranderende context’

  Met ingang van vandaag komt Erno Mijland het team van Innofun versterken als Manager Innovatie. De focus van zijn werkzaamheden is het thema ‘leren innoveren’. Erno wil vanuit deze nieuwe functie op een creatieve, eigentijdse manier bijdragen aan krachtig onderwijs in de momenteel snel veranderende context. Hij zal dat onder andere doen in de vorm van het ontwerpen en begeleiden van innovatietrajecten, trainingen, adviesgesprekken en prikkelende lezingen.

  Erno (1966) heeft in de afgelopen jaren landelijke bekendheid verworven met zijn lezingen, presentaties en blogs over de impact van nieuwe technologie op leven en leren. Hij publiceerde boeken over onder andere het opvoeden van gamende kinderen, creatief denken, sociale media in het onderwijs, technologie en loopbaan. Erno heeft een achtergrond als docent Nederlands en Engels. Zijn huidige interessegebied, de impact van technologie op leven en leren, bestudeert hij al enkele jaren als ‘leven lang lerende autodidact’ en onderwijsjournalist. Actuele thema’s in het werk van Erno zijn digitale didactiek, toekomstdenken, leren en het brein, denkvaardigheden, games en gamification, de ‘maker movement’, netwerkleren, slimmer werken, sociale media, mediawijsheid, gepersonaliseerd leren en co-creatie. Hij is een kritisch denker over de 21e eeuwse vaardigheden. Met een knipoog: ‘Alleen al omdat kritisch denken een van die vaardigheden is.’ 

  Technologie als katalysator

  ‘De wereld bevindt zich in een stroomversnelling van ontwikkelingen met ict en technologie als katalysator’, stelt Erno. ‘Nu de veranderingen eerder exponentieel dan lineair lijken te verlopen, wordt de vraag steeds pregnanter: wat hebben onze kinderen nodig om straks hun plek te kunnen vinden en veroveren, als burger, als werkende en als mens? En: hoe kunnen we technologie inzetten voor leren en ontwikkelen, zodat álle kinderen, met hun beperkingen en mogelijkheden, nog beter tot hun recht komen?’ Erno vindt het belangrijk daarbij verder te kijken dan technologische innovatie. ‘In een wereld met steeds slimmere machines, wordt wat ons mensen uniek maakt belangrijker. Nu technologie alles meetbaar maakt, zal het onmeetbare juist onmetelijk belangrijk worden. Eigentijds onderwijs gaat voor mij dan ook over kwaliteiten als empathie, creativiteit, zelfkennis en zelfsturing. Ik vind het een prachtige opdracht om met alle betrokkenen bij het onderwijs hierover de dialoog te voeren over visieontwikkeling en te komen tot richtinggevende adviezen én ontwerpen voor de praktijk.’

  Kruisbestuiving

  Innofun gelooft in betekenisvol leren in een uitdagende leeromgeving, waar mensen samenwerken, kennisdelen en creëren, gefaciliteerd door de juiste technologie.

  Innofun maakt onderdeel uit van BCO Onderwijsadvies. Erno gaat een bijdrage leveren aan het organiseren van kruisbestuiving tussen deze verschillende organisatie-onderdelen. ‘Innovatie gaat verder dan het inzetten van technologie. Met een bundeling en integratie van onze (ortho)pedagogische, vakinhoudelijke, didactische én technologische kennis, kunnen we voorschoolse instellingen, scholen en bedrijven nog beter van dienst zijn bij de vorming van visie en beleid en bij de implementatie van innovatieve actieplannen.’

  Volg Erno op Twitter (@ernomijland), LinkedIn of zijn blog ‘Alles kan altijd beter’ of neem contact op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek: (06) 24232209 of ernomijland@innofun.nl.

   

  Innofun

  Wylrehofweg 11

  5912 PM Venlo

  telefoon: (077) 85 10 120

  e-mail: info@innofun.nl

  web: www.innofun.nl

  Meer
 • 2015-04-16 : 11.30

  Peiling Kennisnet: Minder dan de helft van de ondervraagden voelt zich voldoende vaardig in het omgaan met sociale media

  Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben last van problemen tussen leerlingen die zich afspelen op sociale media.

  Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 324 leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Opvallende resultaten uit de peiling

  Uit de peiling komen deze opvallende resultaten naar voren:

  • Leraren gebruiken vooral Facebook en WhatsApp voor schoolzaken.
  • Zij gebruiken deze sociale media voor contact met collega's, het beantwoorden van vragen van leerlingen (over huiswerk of cijfers) of communicatie met ouders.
  • 29% van de ondervraagden gebruikt nooit sociale media voor schoolzaken.
  • Bijna alle leraren (94%) geven aan weinig of geen zicht te hebben op onderlinge contacten die leerlingen hebben via sociale media.
  • Minder dan de helft van de ondervraagden voelt zich voldoende vaardig in het omgaan met sociale media voor schoolgerelateerde zaken.
  • 23% krijgt ondersteuning van het team of de schoolleiding bij het omgaan met sociale media.
  • Bijna één derde heeft behoefte aan meer informatie en ondersteuning.

  Bekijk alle resultaten uit de peiling in de infographic Leraren en de inzet van sociale media.

  Innofun ondersteunt al jaren scholen op het gebied zowel scholing als beleidsvorming omtrent sociale media en mediawijsheid 

  Neem gerust contact op! 

  Op bekijk ons portfolio voor PO of VO.

  Meer
 • 2015-04-16 : 11.49

  Leerkrachten CPOB zijn excellent in sociale media!

  Vol trots namen leerkrachten van CPOB scholen hun certificaat in ontvangst na het afronden van het TELS Traject

  Leerkrachten zijn aan de slag geweest met het didactisch integreren van sociale media in hun lessen. Er werden yurls pagina' gemaakt, ervaring opgedaan met kahoot, padlets en andere sociale media tools. Daarnaast werd er goed nagedacht over het mediawijsheid en met kinderen het gesprek aangegaan over hoe hier mee om te gaan. In de virtuele omgeving werd er veel kennis en ervaringen uitgedeeld en stimuleerden de leerkrachten elkaar door het geven van tips en tops. 

  Wij zijn bijzonder blij dat deze groep enthousiaste leerkrachten enorm is gegroeid! 

  'Ik ben normaal gesproken niet zo van de cursussen. Het vaste stramien, de opdrachten die altijd volgens een bepaalde volgorde moeten. Ik was er wel een beetje klaar mee, eigenlijk. En toen kwam TELS.... Gelukkig was TELS anders en kwam ik tot de conclusie dat het prettig was om te merken dat het ook anders kan!"
  Deelnemer TELS Traject. 

  "Prachtige presentatie van nieuwe groep excellente leerkrachten social media CPOB. Met dank aan INNOFUN!
  Heb Huibers, bestuurder CPOB

  Wilt u meer weten of onze trajecten? 

  Neem gerust contact op!

  Meer
 • 2015-03-19 : 16.04

  Geslaagde opening van het eLab

  Afgelopen donderdag is ons eLab feestelijk geopend met het seminar Innovatie van Leren: 2032 begint vandaag!

  Een mooi gezelschap van onderwijsinnovators heeft kennis mogen maken met de mogelijkheden van het eLab.

  Er werd advies gegeven aan Sander Dekker met behulp van de techniek van het Green Screen.

  De deelnemers gingen in gesprek met Deborah van der Kuil (Laurentius Stichting) over onderwijsinnovatie door ICT.

  De werkvorm eFrame activeerde het dialoog over de leraar van de 21e eeuw.

  Als afsluiting gaf Pedro de Bruyckere een inspirerende presentatie.

  Een compilatie van deze dag: https://www.youtube.com/watch?v=57yXShd7cfA

  Bent u nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact op!

  U bent van harte welkom in ons nieuwe eLab!

  Meer
 • 2015-03-11 : 11.00

  De Limburger: "eLab Venlo: Scholing voor Scholen"

  Naar aanleiding van de opening van ons eLab in Venlo is er een artikel hierover verschenen in De Limburger (dinsdag 10 maart)

  Lees volledige artikel

  Meer
 • 2015-03-02 : 18.05

  De leerling van de 21st eeuw verdient de leraar van de 21st eeuw! (praatplaat)

  Wat moet de leraar van de 21st eeuw kennen en kunnen?>

  We hebben een praatplaat ontwikkeld die gebruikt kan worden voor het gesprek collega's.

  Veel plezier!

  download praatplaat 21st century leraar

  Meer
 • 2015-02-13 : 15.21

  De toekomst van onderwijs

  RUSH is een gratis online magazine dat elk nummer een bepaald innovatiethema centraal stelt. Deze keer is dat de toekomst van onderwijs , in het bijzonder Smart Education HUB.

  "De Smart Education Hub is een bewonderenswaardig en voor Nederlandse begrippen opvallend initiatief. Te meer omdat we hier al snel naar de overheid kijken wanneer het gaat om ‘verbeteringen van het onderwijs’. Een achterhaald model, want waarom zou het bedrijfsleven niet zijn steentje bijdragen?"

  Meer
 • 2015-02-13 : 15.50

  Smart Sharing is kennis delen met elkaar en met de buitenwereld

  “Delen is voor veel leerkrachten niet nieuw, maar online delen wel,” zegt community manager Marcel Kesselring van Innofun.

  Smart Sharing is een van de drie pijlers van de Smart Education Hubs. Online kennisdeling bevordert de overdracht van kennis die in de Smart Classroom-scholen wordt opgedaan. Op den duur kan de gehele onderwijswereld terecht op (een gedeelte van) het Smart Sharing-platform. In eerste instantie ligt de focus op delen binnen de eigen groepen, want dat is al spannend genoeg.

  Deelnemers uit verschillende Smart Education Hubs ontwikkelen nieuwe kennis binnen Smart Teachers. Door de verworven inzichten online te delen, hoeven afzonderlijke deelnemers niet ieder voor zich het wiel uit te vinden. Per hub worden leerkrachten benoemd die toegang krijgen om te posten. Community managers voegen regelmatig content toe en sporen deelnemers aan om kennis te delen en de mogelijkheden van het platform te ontdekken. Uiteindelijk moet het Smart Sharing-Platform worden opengesteld voor het gehele onderwijs, zodat de ‘foot print’ van het SEH-programma zich uitbreidt tot ver buiten de hubs.

  Kesselring benadrukt dat Smart Sharing niet van de ene dag op de andere van de grond komt.

  “Het vormen van communities kost tijd. Ik ben tevreden als er aan het einde van dit schooljaar binnen de hubs regelmatig wordt ingelogd door de mensen in de binnenste schil. We zullen het niet groot lanceren. Het idee is wel dat een buitenstaander in het platform leerarrangementen kan vinden en zelf kennis mag toevoegen, maar dat zijn doelen voor de lange termijn. In eerste instantie focussen we op kwaliteit. Dat betekent dat we vandaag niet honderd lessen klaar hebben staan, maar daar groeien we wel naartoe, langzaam en organisch.”

  Lees het volledige artikel

  Of ga direct naar http://www.smartsharingplatform.nl


   

  Meer
 • 2015-02-06 : 08.53

  FIT TRAJECT levert belangrijke bijdrage aan de eerste stappen rondom eigentijds onderwijs

  SKOzoK, een organisatie van 30 basisscholen, in zuid oost Brabant heeft in het schooljaar 2013-2014 deelgenomen aan het Samsung FIT traject. 

  Mart Kuijpers (Stafmedewerker ICT voor SKOzoK):

  "Het project was een perfecte opmaat naar het nieuwe Koersplan va SKOzoK en heeft er zeker voor gezorgd dat het CvB, directies en leerkrachten samen echt met Onderwijs en ICT aan de slag zijn gegaan. Het Koersplan 2014-2018 van SKOzoK vind je in deze animatie: http://2010.skozok.nl/Nieuwsarchief/Paginas/SKOzoK-Koersplan-Animatie.aspx

  ICT wordt de komende jaren uitdrukkelijk gekoppeld aan de focuspunten in dit Koersplan: 1. Leren leren, 2. slimmer organiseren en 3 (samen) werken in Leergemeenschappen.

  Na het FIT traject maar ook door het FIT traject zijn we o.a. concreet aan de slag gegaan met Yammer om kennis te delen, heeft een Tablet Roadshow alle scholen gedaan , is er door leerkrachten en door teams volop geschoold op het gebied van Onderwijs en ICT en is er de hand gelegd aan een nieuw Onderwijs ICT Beleidsplan wat nauw aansluit bij de uitgangspunten van de PO raad.

  In de voorwaardelijke sfeer zijn in 2014 bijna alle scholen aangesloten op Glasvezel en beschikken de scholen nu over een professioneel draadloos internet.

  Kortom het Samsung FIT traject van Innofun kwam op het juiste moment voor SKOzoK en heeft zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan de eerste stappen rondom eigentijds onderwijs binnen de organisatie."

  Meer
 • 2015-01-08 : 09.11

  Samsung lanceert Smart Sharing-platform voor kennisdeling in het onderwijs

  Delft, 7 januari 2015 – Kennis, nuttige apps en best practices delen om onderwijsinnovatie te stimuleren. Dat is het doel van het ‘Smart Sharing-platform’ dat Samsung heeft ontwikkeld voor het primair onderwijs. Op dit online platform kunnen onderwijsprofessionals – van leraren en directieleden tot IT-coördinatoren – vernieuwende ideeën en inzichten uitwisselen. Het platform is onderdeel van het overkoepelende Smart Education Hub (SEH)-programma, een initiatief van Samsung en diverse partners uit het onderwijsveld dat in 2014 is gelanceerd.

  “Veel scholen willen graag vernieuwend lesgeven, maar weten niet waar zij moeten beginnen door het grote aanbod aan digitale leermiddelen en apps. Het is zonde dat scholen veelal zelf het wiel uitvinden, terwijl binnen alle afzonderlijke scholen veel kennis en ervaring beschikbaar is. Delen wordt het nieuwe vermenigvuldigen met dit platform”, aldus Marcel Kesselring, community manager van het platform. “Het Smart Sharing-platform heeft de vorm van een sociaal intranet. Gebruikers moeten eerst een profiel maken om vervolgens content te kunnen posten en lezen.”

  Slimmer leren, slimmer lesgeven en slimmer delen
  Het Smart Sharing platform is onderdeel van de zogenaamde ‘Smart Education Hub’. De Smart Education Hubs werken gericht aan het overbruggen van de digitale kloof tussen leerlingen en leraren. Naast het platform bestaat elke Hub uit de onderdelen Smart Classrooms en Smart Teachers. Smart Classrooms is de fysieke inrichting van klaslokalen met de nieuwste technologie en digitale leermiddelen. Voor het onderdeel Smart Teachers worden leraren, directeuren en bestuurders getraind om hun lessen ‘toekomstproef’ te maken. Elke Hub kent een looptijd van drie jaar. Drie onderwijsstichtingen hebben dit schooljaar een Smart Education Hub geopend: ASKO (Amsterdam), Sint Josephscholen (Nijmegen) en Laurentius (Delft). In 2015 worden twee nieuwe Hubs geopend. De jaren daarna wordt dit aantal stapsgewijs uitgebreid tot 20 Hubs met een landelijke dekking.

  Samsung Corporate Citizenship
  De Smart Education Hubs zijn onderdeel van Samsung’s Corporate Citizenship-programma. Met dit programma zet Samsung haar internationale netwerk en innovatiekracht in om wereldwijd een bijdrage leveren aan beter onderwijs. In 2014 zijn in 72 landen regionale onderwijsprogramma’s op maat geïmplementeerd waarmee in totaal 45.000 leerlingen en 3.000 leraren zijn bereikt.

  Ga naar www.smartsharingplatform.nl voor meer informatie en om direct kennis te delen en halen

  Meer
 • 2014-11-20 : 12.03

  Eerste drie Smart Education Hubs van start

  Begin dit schooljaar gingen drie basisschoolstichtingen van start als ‘Smart Education Hub’. Zij krijgen van Samsung de kans om drie jaar lang volop te experimenteren met smart technologieën in de klas. En nee, de hardwareleverancier schuift niet alleen dozen met spullen het klaslokaal in. De scholen worden juist intensief begeleid. Hoe kan ict helpen bij het realiseren van onderwijsdoelen is hierbij de centrale vraag. 

  Middelen én mindset

  “Ons is opgevallen dat kinderen die op de basisschool zitten thuis al veel met digitale middelen bezig zijn”, vertelt Michiel Dijkman van Samsung. “Op school doen ze dat aanzienlijk minder en dat heeft een aantal redenen. Ten eerste moeten de middelen er zijn, maar dat is nog niet eens het grootste struikelblok. Het gaat ook om de mindset van de leraar. Die moet de meerwaarde van smart technologie in klas inzien. En vernieuwend onderwijs hangt ook direct samen met de kennis en vaardigheden van wie er voor de klas staat. Daar speelt het programma op in.”

  Innofun begeleidt de Smart Education HUB's bij het ontwikkelen van een visie en plan van aanpak, het trainen van leerkrachten (Smart Teacher) en het delen van de opgedane kennis (Smart Sharing)

  Lees volledige artikel

   

  Meer
 • 2014-10-16 : 18.54

  Terug naar de (moderne) schoolbanken - 30 oktober, Vught

  Op donderdag 30 oktober organiseert Drie-O Automatisering een onderwijsbijeenkomst met als onderwerp 'Terug naar de (moderne) schoolbanken!' . Wendy Braat zal namens Innofun ook een interactieve workshop geven. De bijeenkomst vindt dan ook plaats in het splinternieuwe gebouw van basisschool het Molenven gevestigd aan de Koninginnelaan 1 te Vught. 

  Meer informatie kunt u vinden op de website van Drie-O

   

  Meer
 • 2014-09-26 : 06.34

  BCO Onderwijsadvies uit Venlo heeft per 18 september Innofun overgenomen

  BCO Onderwijsadvies uit Venlo heeft per 18 september Innofun overgenomen. Innofun is sinds 2011 actief en heeft in drie jaar een goede positie in de markt weten te bereiken. Innofun was tot voor kort onderdeel van de Edux Groep in Breda.

  Innofun helpt scholen om het onderwijs te innoveren door de inzet van ICT en sociale media. Steeds meer scholen zien de meerwaarde van ICT om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarbij is de rol van de leerkracht essentieel. Innofun ondersteunt bij het ontwikkelen van een onderwijskundige ICT visie, traint docenten bij het versterken van ICT competenties en faciliteert kennisdeling binnen onderwijsorganisaties.

  Daarnaast helpt Innofun bedrijven en instellingen om interne opleidingsprogramma’s te innoveren. Innofun gelooft daarbij in blended leren: de combinatie van offline en online leren. Innofun ontwerpt blended opleidingsprogramma’s waardoor het leerrendement stijgt en kosten verlaagd worden.

  De overname van Innofun past in de strategie van BCO Onderwijsadvies om scholen nog beter te ondersteunen bij het realiseren van het onderwijs van de toekomst. Bestuurder Jack Beckers van BCO: ‘We zijn erg blij met de komst van Innofun. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze klanten nog beter te bedienen en hen ook te kunnen helpen met vraagstukken rond  ICT, sociale media, 21st century skills en kennisdeling. Bovendien zal Innofun  ons helpen om onze huidige dienstverlening voortdurend te blijven vernieuwen’.

  BCO Onderwijsadvies en Innofun vormen samen met O2 Onderwijsadvies de BCO Holding met in totaal 100 werknemers.

  Meer
 • 2014-09-08 : 13.02

  Bekijk onze laatste infographic over innovatie in leren en werken

  We hebben onze visie over leren en werken in de 21ste eeuw samengevat in een handige infographic. We hebben deze op onze pinterest pagina gezet en zijn benieuwd wat jullie ervan vinden! Klik hier voor de infographic op ware grootte.

  Meer
 • 2014-09-08 : 13.43

  Welke skills en vaardigheden heeft de docent van vandaag nodig? Bekijk onze infographic

  Welke skills en vaardigheden heeft de docent van vandaag nodig? De docent van de 21ste eeuw is competent in het maken van de juiste keuzes, is excellent in het bepalen van de eigen rol en is scherp in het bepalen van de eigen ontwikkeling. Wat heeft de docent hiervoor nodig aan competenties? Bekijk onze infographic.

  http://www.pinterest.com/pin/177751516517915320/

   

  Meer
 • 2014-09-08 : 14.09

  Gaan we een nieuw tijdperk in? Marcel Kesselring schreef hierover een blog voor IPON.

  Gaan we een nieuw tijdperk in? Het was 2010 toen de iPad werd gelanceerd. Scholen zijn nu volop bezig met het experimenteren met tablets op school.  Zijn die tablets, het vliegwiel van de onderwijsinnovatie of is dit slechts het begin?

  Leren doe je bij voorkeur vanuit een maatschappelijke context. Kennis vergaar je uit andere kennis, vaardigheden ontwikkel je door te doen, waarderen van wat je weet en kunt  en dit doe je in dialoog met anderen. Onderwijzen heeft als doel om leerlingen te helpen hoe zij hun kennis op nieuwe manieren kunnen toepassen. In het onderwijs hebben we niet alleen te maken met verschillen in leerstijl en meervoudige intelligenties, tegelijkertijd heeft dus de digitale revolutie grote invloed op de manier waarop wij communiceren, samenwerken, informatie verzamelen en verwerken. Als we kijken naar de mogelijkheden van Google Glass en de Oculus Rift, dan denk ik dat na de tablets deze “brillen” wederom een impuls gaan geven aan de manier waarop we onderwijs inrichten. We gaan niet een nieuw tijdperk in, maar we zitten er midden in. 

  Lees de volledige blog: http://www.ipon.nl/blogs/de-virtual-reality-bril-een-nieuwe-dimensie-van-leren

   

  Meer
 • 2014-08-14 : 09.07

  Edux maakt een doorstart als Edux Onderwijspartners. Dit is door curator Mr. Ralf van der Pas bekend gemaakt.

  Kern van de doorstart is een afgeslankte, maar hoogwaardige organisatie die fors heeft gesneden in de kosten en zich klaar maakt voor een op de toekomst gerichte ondersteuning met expertise van de schoolorganisaties, die op dit moment ook behoorlijk onder druk staan, onder meer door de invoering van “passend onderwijs”. 

  Meer
 • 2014-05-22 : 09.34

  Ronduit Onderwijs in Alkmaar als eerste officiële Innovatiepartner. Wij zijn verheugd in zee te gaan met een organisatie met zoveel toekomstvisie!

  Innovatiepartners van Innofun blijven actueel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen trends in hun sector en daarbuiten. Innovatiepartners zijn in verbinding met andere organisaties en beschikken mede hierdoor over een groot netwerk van experts. Een duurzame relatie met daarin ruimte voor allerlei verschillende vragen die ontstaan vanuit het werkveld. Wilt u hier meer over weten? Marcel.kesselring@innofun.nl

  Meer
 • 2014-05-21 : 15.30

  Werkzaam in onderwijs? Deze zomer openen we de deuren voor de allereerste Summer2learn, een zomeraanbod van 8 inspiratiemiddagen!

  Leer de hele zomer door met Summer2Learn!>

  EEN ZOMER OM NOOIT TE VERGETEN!

  SUMMER2LEARN is een zomeraanbod van 8 inspiratiemiddagen voor leraren, docenten, directies, intern begeleiders en mediacoaches.

  Op alle 8 de inspiratiemiddagen zijn er prikkelende workshops in het eLab over het onderwijs van de toekomst. Wat is jouw thema?

  Het programma

  25 juni: APP DISCOVERY - ontdek apps voor je lessen
  27 juni: 21st Century skills
  2 juli: Hoe integreer je sociale media & apps in je les?
  22 augustus: Didactische vaardigheden voor mediacoaches
  27 augustus: Programmeren met kinderen; hoe doe je dat?
  29 augustus: Flipping the classroom
  3 september: De uitdagende leeromgeving
  5 september: Innovatie in Passend Onderwijs

  Klik hier voor het gehele programma en inschrijving

  Meer
 • 2014-05-16 : 14.21

  De 6-stappen didactiek in een korte samenvatting in de VIVES van juni 2014. 21st Century skills in de praktijk

  Het artikel is te vinden in de laatste editie van de Vives. Wij hebben het artikel ://www.slideshare.net/Innofun/vives-innofun">online gezet . De Vives, het onderwijsblad van Nederland en onderdeel van de IPON,  komt 6 keer per jaar uit. Mocht u willen abonneren, dan klikt u hier.

  Meer
 • 2014-04-29 : 12.29

  Vanaf 1 juni a.s. start Danielle Kooistra aan haar interim opdracht bij het Onderwijsbureau van Radboud UMC als Adviseur Digitale Leeromgeving.

  Vanuit haar onderwijskundige achtergrond zal zij ondersteunen in het ontwerpen van onderwijsoplossingen, die vooral gericht zijn op e-learning en blended learning. De opdracht werkt mee aan de vernieuwing van de bachelor curricula en vertaalt trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs naar concrete onderwijsvormen en producten. Danielle zal ook docenten ondersteunen bij het opzetten van blended opleidingsprogramma's en inhoudsdeskundigen begeleiden op het vlak van ontwerpkunde en didactiek. In de periode dat Danielle is aangesteld bij het Radboud zal ze een bijdrage leveren aan pilots met nieuwe digitale onderwijsvormen. We zijn er trots op dat Danielle aan deze opdracht vanuit Innofun een bijdrage zal leveren.

  Wilt u meer weten over deze opdracht of andere mogelijkheden voor interim opdrachten? Mailt u dan naar diana.verbeek@innofun.nl . Zij zal u met de juiste persoon in contact brengen. 

  Meer
 • 2014-03-18 : 20.57

  Innofun schreef maar liefst 3 whitepapers die te maken hebben met de integratie van tablets in de klas! Downloaden?

  We delen onze visie, onze ervaring en onze didactiek in 3 verschillende stukken. Downloaden kan via http://www.ipon.nl/whitepaper/ 

  Meer
 • 2014-03-12 : 10.57

  Per direct is Innofun lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Een mooie ontwikkeling voor onze professionaliteit.

  "De NTRO stelt zich tot doel een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod te realiseren op basis van private bekostiging. Het lidmaatschap van de NRTO kunt u dan ook beschouwen als een erkenning van die kwaliteit. Om de kwaliteit inzichtelijk te maken en te bevorderen is er een gedragscode opgesteld voor leden van de NRTO. Het lidmaatschap van de NRTO kunt u dan ook beschouwen als een erkenning van die kwaliteit. De NRTO laat als de belangenvereniging de stem van haar leden in landelijke overlegsituaties en in vertegenwoordigende lichamen horen. De NRTO informeert haar leden actief over actuele zaken die spelen op het gebied van de wet- en regelgeving."

  Wij zijn nu ook verplicht ons aan bepaalde codes te houden, bijvoorbeeld de gedragscode die in samenspraak met de Consumentenbond is opgesteld. http://www.nrto.nl/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes

  Bij het lidmaatschap aan de NRTO horen ook algemene voorwaarden http://www.nrto.nl/kwaliteitslabels_en_keurmerken/algemene-voorwaarden

   

   

  Meer
 • 2014-03-10 : 08.23

  Claudia Wrede verzorgt de workshop Leraar 2020 tijdens het SAMSAM congres, 20 mei in Den Bosch. SAMSAM is bedoeld voor iedereen die meebeslist/adviseert over ICT

  Leerlingen van nu leren anders en hebben andere behoeften ten aanzien van de inzet van ICT en nieuwe media in hun leerproces. Het vraagt 21st Century skills van de leerling, van de leraar maar ook van de schoolorganisatie. Meer lezen? Hier gaat u direct naar de SAMSAM website

  Meer
 • 2014-02-10 : 13.47

  Samenwerking Hema-Academie: een goede manier om verder te ontwikkelen binnen het nieuwe leren. Een digitale portal met daarin voor iedereen wat hij nodig heeft.

  Door onze samenwerking met de HEMA academie krijgen cursisten bij Innofun toegang tot alle online modules van de HEMA academie. Tijdens de doorloop of na afloop van de module verzorgt Innofun waar nodig een aansluitende training (maatwerk op basis van de afspraak tussen klant en Innofun). Innofun op haar beurt voegt ook haar eigen content toe, zodat cursisten alle Innofun-online cursussen op een eenduidige manier krijgen aangeboden.  Klik hier voor het complete bericht!

  Meer
 • 2013-12-20 : 11.31

  Wij zoeken een Onderwijskundig stagiair die ons gaat helpen en een heleboel wil leren! Ontdekken, beleven, doen en inspireren, 4 kernwoorden voor elke Innofun medewerker!

  Wij zoeken een Onderwijskundig stagiair die ons gaat helpen en een heleboel wil leren! Voor uitgebreide informatie over de functie klik hieronder op de functienaam, maar klik hier voor de intro!

  Onderwijskundig stagiair

  Meer
 • 2013-10-07 : 16.02

  Rol besturen professionalisering leraren

  De PO-Raad onderschrijft dat de kwaliteit van de leraar centraal moet staan in de http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2013/10/04/lerarenagenda-2013-betere-begeleiding-en-meer-carriereperspectief.html" target="_blank" rel="nofollow">Lerarenagenda 2013-2020, die minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op 4 oktober hebben gepresenteerd. De PO-Raad vindt de rol van werkgevers hierin nog wat onderbelicht. De vereniging maakt dan ook graag afspraken over de uitvoering van de agenda, om schoolbesturen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen. Lees meer

  Meer
 • 2013-10-07 : 16.05

  Tingue Klapwijk en Rijan van Geene Leraren van het Jaar 2013

  Tingue Klapwijk van Montessorischool Valkenbos in Den Haag en Rijan van Geene van Visio Onderwijs in Breda zijn uitgeroepen tot Leraar van het Jaar 2013. Tingue was genomineerd in de catergorie basisonderwijs en Rijan voor het speciaal onderwijs. Tijdens een spannende bijeenkomst ter gelegenheid van de Dag van de Leraar werd de nieuwe vertegenwoordigers van de sector bekend gemaakt. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad en lid van de jury van deze verkiezing, heeft de winnaars van harte gefeliciteerd. Lees meer...

  Meer
 • 2013-09-17 : 17.14

  Telewerken bij 6 op de 10 bedrijven!

  Telewerken gebeurt bij zes op de tien bedrijven  >

  In 2012 bood 59 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen de mogelijkheid te telewerken. Vooral bedrijven in de financiële en ICT-sector ondersteunen telewerken op grote schaal, aldus het CBS.

  Het aandeel bedrijven waar telewerken voorkomt, is in 2012 ten opzichte van 2010 niet meer verder gegroeid. Tussen 2004 en 2010 nam het aandeel bedrijven met telewerkers sterk toe. In 2004 bood nog maar een kwart van de bedrijven gelegenheid tot telewerken, in 2010 was dat ruim 60 procent. Dit betekent dat in 6 jaar tijd het aandeel bedrijven met telewerkers meer dan verdubbeld is. Klik op de bron voor het hele artikel.

  Bron: http://overhetnieuwewerken.nl/nieuws/telewerken-gebeurt-bij-zes-op-de-tien-bedrijven 

  Meer
 • 2013-09-16 : 15.50

  Augmented reality bij IKEA

  De nieuwste catalogus van IKEA maakt het in combinatie met een app mogelijk om te testen hoe bepaalde meubels in je huis zullen staan. Je scant met je smartphone een pagina uit het boek van de meubelboer, waarna je middels augmented reality kunt zien hoe een stoel, bank of bed past bij de rest van je interieur. De catalogus is vanaf eind augustus te verkrijgen en de app werkt zowel op Android als iOS. Bron: http://freshgadgets.nl/meubels-ikea-augmented-reality

   

  Meer
 • 2013-09-12 : 10.39

  Kinderen over het internet in 2025

  Hoe gebruiken we internet in het jaar 2025? Welke wereldproblemen kunnen we dan oplossen? In het (gratis) esprogramma Internet in 2025 vragen topmanagers kinderen in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs naar hun toekomstdroom.

  Teken de toekomst

  CEO’s van Google, IBM, Layar, SIDN, NightBalance.com en Spil Games geven kinderen in het project de opdracht om te tekenen hoe internet er in de toekomst uitziet en wat we er mee kunnen. De kinderen met de beste ideeën worden uitgenodigd om met de topmanagers in gesprek te gaan, in de hoop dat hun tekening ook echt kan worden uitgevoerd.

  Bron: http://mijnkindonline.nl/artikelen/internet-in-2025 

  Meer
 • 2013-09-03 : 17.47

  Dekker en Bussemaker ondertekenen Onderwijsakkoord

  Bron onderwijsakkoord.html">http://www.nu.nl/politiek/3564993/dekker-en-bussemaker-ondertekenen-onderwijsakkoord.html 

  De komende jaren is er meer ruimte voor jonge docenten in het onderwijs, de werkdruk voor alle docenten moet lager worden en er komt meer ruimte voor nascholing. Dat staat in het Nationaal Onderwijsakkoord. De komende jaren is er meer ruimte voor jonge docenten in het onderwijs, de werkdruk voor alle docenten moet lager worden en er komt meer ruimte voor nascholing. Dat staat in het Nationaal Onderwijsakkoord.    

  Dit principeakkoord is ondertekend door minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker en de werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van het Onderwijs.

  Of de docenten in het onderwijs er ook in salaris op vooruitgaan, dus of de nullijn na jaren van tafel is, wordt pas na Prinsjesdag duidelijk. Wel staat in een verklaring van het ministerie dat er afspraken zijn gemaakt over 'ruimte voor primaire arbeidsvoorwaarden'.

  lees meer...

  Meer
 • 2013-08-29 : 15.49

  Samsung komt met tablet voor kinderen onderwijs

  Samsung introduceert een tablet speciaal gericht op kinderen. De Galaxy Tab 3 Kids heeft diverse educatieve apps aan boord, en ook beveiligingsopties waarmee ouders het apparaat onbezorgd door hun kinderen kunnen laten gebruiken. De nieuwe 7-inch tablet komt in diverse kleuren en kan met behulp van een speciale hoes nog kindvriendelijker gemaakt worden. Intern gezien gaat het in wezen om een aangepaste versie van de Tab 3.0. Het apparaat heeft bijvoorbeeld een 1,2 GHz processor, 1 GB RAM, 8 GB schijfruimte en een resolutie van 1024x600 pixels.
  Lees verder bij eReaders.nl

  Bron: http://www.inct.nl/nl/artikel/2354/index.html

  Meer
 • : 11.21

  Wij zijn er trots op te mogen melden dat onze collega Marcel Kesselring een van de twee nieuwe hoofdredacteurs is. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan hij en Karin Winters samen zorgen dat Vives Magazine (weer) u weer op de hoogte houdt van het laatste nieuws, trends en ontwikkelingen op onderwijsgebied. Marcel en Karin zijn afwisselend verantwoordelijk voor de inhoud van Vives Magazin. 

  Karin is bekend als onderwijsmens in hart en nieren en edublogger. Marcel is reisleider van innovatie-trajecten, sparringpartner voor scholen op het gebied van 21st century skills, fipping the classroom, tablets en sociale media en tevens werkzaam bij Innofun. Zij willen je graag aan de hand nemen in de wereld van onderwijsinnovatie en ict.

  Karin is bereikbaar via karin@vives.nl en Marcel via marcel@vives.nl

   

  Meer
 • : 11.32

  Per 1 juni zal de heer Wilfred van Peski als interim-bestuurder aantreden voor de termijn van een half jaar.  Bijgaande brief is verstuurd aan relaties van de Edux Groep.

  Brief vertrek Margo Elemans

  Meer
 • : 10.42

  Content COS

  Meer
 • : 08.29

  Tijdens de afgelopen twee maanden is er met een reeks onderwijsstichtingen gesproken. Het doel was een verkenning te doen naar de best mogelijke voorwaarden voor samenwerking. Enkele hiervoor gekozen onderwijsstichtingen hebben daarna op uitnodiging van Samsung hun visie op het werken met de Smart Education Hub gepresenteerd.

  Dit heeft geleid tot de keuze voor de eerste drie onderwijsstichtingen waar bij in een van de aangesloten scholen een fysieke Smart Education Hub wordt gerealiseerd. Dit zijn:

  • RKBS De Christoffel in Den Haag (valt onder Laurentius Stichting)
  • Het Wespennest in Amsterdam (valt onder Amsterdamse Scholen voor Katholiek Onderwijs)
  • Klein Heyendaal in Nijmegen (valt onder Stichting St. Josephscholen Nijmegen)

  De komende zomerperiode tot aan de start van het nieuwe schooljaar wordt gebruikt voor het maken van definitieve keuzes voor de combinatie van devices en educatieve software en de technische voorbereiding en uitrol hiervan.

  Meer
Volgende Meer berichten

Tagcloud

Inschrijven nieuwsbriefInformatie aanvragen

 • 

  Verifieer dat u een mens bent, selecteer het Watermeloen icoon.

  Watermeloen
  Kers
  Bananen
  Peer
  Aardbei